Promesy wręczyła samorządowcom w piątek wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Jak poinformowała PAP jej rzeczniczka Małgorzata Waksmundzka-Szarek, pieniądze przeznaczone są na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej przez klęski żywiołowe, w tym osuwiska w latach 2010-2017. „Promesy otrzymało 9 powiatów i dwie gminy. Z kwoty 5 mln zł, prawie 1,3 mln zł przeznaczone jest na zabezpieczenie osuwisk, pozostała kwota na odbudowę zniszczonej infrastruktury” - dodała rzeczniczka.

Wśród promes jedna dotyczy przygotowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej osuwiska w miejscowości Krempna i odbudowy drogi powiatowej. Inna z kolei związana jest z opracowaniem projektu budowlanego zabezpieczenia osuwiska w gminie Przemyśl, które objęło swym zasięgiem drogę wojewódzką oraz wodociąg w tej gminie.

Łącznie w 2017 roku podkarpackie samorządy otrzymały promesy na kwotę 37,4 mln zł. (PAP)