"Konstruując Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju bierzemy pod uwagę wszystkie elementy gospodarki i staramy się w taki sposób je harmonizować, żeby rozwój był od strony makrogospodarczej, społecznej i mikroekonomicznej zrównoważony" - mówił wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki w środę podczas konferencji pt. "Na drodze zrównoważonego rozwoju" w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, zorganizowanej przez portal wGospodarce.pl wraz z Polskim Funduszem Rozwoju.

"Dzisiaj musimy budować również nasze oszczędności, budować inwestycje z naszych oszczędności" - podkreślił. Dodał, że "pieniądze będziemy mieli (...) z uszczelnienia systemu podatkowego".

Wicepremier ocenił, że dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego w 2016 r., szczególnie dzięki uszczelnieniu podatku VAT, zaoszczędzono kilka miliardów złotych. Jak mówił, w 2017 r. będzie to "co najmniej kilkanaście miliardów", a w kolejnym roku "musi to być dwadzieścia kilka, trzydzieści miliardów z samego VAT-u".

Morawiecki podkreślił, że ważne jest dbanie o rozwój mniejszych ośrodków miejskich, "przesuwanie" tam pieniędzy oraz inwestycji infrastrukturalnych.