Decyzję w tej sprawie podjął minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Jak informuje MON, decyzja szefa resortu obrony przyspieszeniu formowania WOT wynika z doświadczeń z budowy formacji w pierwszym etapie, "jest odpowiedzią na bezprecedensowy odzew społeczny oraz zaangażowanie środowisk lokalnych w budowę piątego rodzaju sił zbrojnych".

Minister ON zdecydował również, że w Warszawie powstaną dwa bataliony lekkiej piechoty z dowództwami po obu stronach Wisły.

Zgodnie z obowiązującą koncepcją utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, którą w kwietniu 2016 r. podpisał minister Antoni Macierewicz, dotychczas zostały utworzone pierwsze trzy Brygady Obrony Terytorialnej (BOT) w województwach: podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim.

Na tym terenie prowadzony jest obecnie nabór kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej. Ochotnicy, którzy do tej pory w ogóle nie służyli w wojsku 6 maja rozpoczną 16-dniowe szkolenie podstawowe, a przysięgę wojskową mają złożyć 21 maja br. Z kolei żołnierze rezerwy szkolenie rozpoczęli 22 kwietnia br.

Tworzenie WOT w drugim etapie ma być realizowane bez zmian w stosunku do obowiązującej koncepcji. Obecnie trwa proces tworzenia trzech brygad: dwóch w województwie mazowieckim oraz jednej w województwie warmińsko-mazurskim.

Trzeci etap budowy WOT, który rozpocznie się wraz z początkiem 2018 roku, zostanie rozszerzony o dwa dodatkowe województwa: śląskie oraz wielkopolskie. Czwarty – ostatni etap formowania WOT rozpocznie się na początku 2019 roku i obejmie cztery województwa na zachodniej ścianie naszego kraju: opolskie, dolnośląskie, lubuskie oraz zachodniopomorskie.

Szef MON podjął także decyzję, aby z początkiem 2019 r. w Warszawie i okolicach rozpocząć formowanie dwóch batalionów lekkiej piechoty. Jak poinformował resort obrony, każdy z batalionów będzie składał się z czterech kompanii, w tym dwóch o profilu miejskim oraz po jednej o profilu ogólnym i wodnym.

"Profilowanie pododdziałów WOT ma służyć nie tylko lepszemu przygotowaniu do walki, równie ważnym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w czasie klęsk naturalnych i zdarzeń losowych wymagających podejmowania działań ratowniczych" - podkreślono w komunikacie.

MON poinformował, że stały rejon odpowiedzialności jednego z batalionów będzie obejmował obszar prawobrzeżnej Warszawy i powiatów leżących za linią Wisły na wschód z lokalizacją dowództwa batalionu w Zegrzu. Drugi batalion będzie odpowiadał za tereny lewobrzeżnej Warszawy i powiatów położonych za linią Wisły na zachód, dowództwo batalionu będzie rozmieszczone w stolicy.

Wojska Obrony Terytorialnej, jako piąty rodzaj sił zbrojnych mają docelowo liczyć 53 tys. żołnierzy zgrupowanych w 17 Brygad Obrony Terytorialnej - po jednej w każdym województwie i dwie na Mazowszu.