W liście, który ma być odczytany 5 marca podczas wszystkich mszy św. w kościołach diecezji warszawskiej hierarcha wyraża też nadzieję na program pomocy Syryjczykom przez korytarze humanitarne w Polsce.

"Polega on na przyjęciu w Polsce kilkuset uchodźców potrzebujących pilnie leczenia, pomocy nadzwyczajnej, koniecznej do ich przeżycia. Program jest więc bezpieczny. Są do niego przygotowane: Caritas Polska, oddziały diecezjalne Caritas, diecezje. Najważniejsze że jest także gotowość podjęcia tematu korytarzy humanitarnych przez samorządy" - pisze kard. Nycz w liście na rozpoczęcie Wielkiego Postu, który został opublikowany w poniedziałek na stronie portalu "Laboratorium Więzi".

"Oczywiście, potrzebna jest otwartość władz państwowych i na nią czekamy" - podkreślił.

Wyjaśnił, że "chodzi o znaczący symbol tej naszej wrażliwości na ludzi potrzebujących radykalnej pomocy. Chodzi też o wizerunek Polski i Kościoła w Polsce".

Wskazał jednocześnie, że już teraz wszyscy chętni do pomocy Syryjczykom mogą wziąć udział w programie "Rodzina rodzinie" i może być to forma jednego z filarów Wielkiego Postu - jałmużny. "Chcemy w naszej Archidiecezji rozpocząć ten program (...). Zachęcam gorąco wszystkich – kapłanów, parafie, rodziny katolickie i wszystkich ludzi dobrej woli – do włączenia się w to dzieło: konkretne, dyskretne i skuteczne. To jest pierwszy ważny krok pomocy uchodźcom" - zadeklarował metropolita.

Z okazji pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, 40-dniowego okresu, podczas którego wierni poprzez jałmużnę, post, modlitwę przygotowują się do swoich najważniejszych świąt - Zmartwychwstania Pańskiego, kard. Nycz zachęca także do uspokojenia debaty publicznej. "Obserwujemy wszyscy, jak wiele jest w naszym życiu publicznym słów, które niebezpiecznie ocierają się o nienawiść, jak wiele pogardy dla drugiego człowieka. Ileż jadu sączy się na internetowych forach, które dają złudne poczucie anonimowości" - wskazuje.

Pisząc o modlitwie zachęca, by szczególnie w tym czasie modlić się za młodych. Hierarcha zwraca uwagę, że "Światowe Dni Młodzieży pokazały, jak wielki potencjał dobra ma nasza młodzież" i prosi, by "zastanowić się nad tym, jak lepiej wykorzystać dynamizm młodego pokolenia polskich katolików".