Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w grudniu 2020 r. zostało utrzymane na poziomie z listopada 2020 r., podało Ministerstwo Finansów.

"Grudzień jest ostatnim miesiącem, w którym osoby zainteresowane oszczędzaniem na przyszłą emeryturę mogą kupić instrumenty detaliczne w ramach Konta IKE-Obligacje, do wysokości tegorocznego limitu 15 681 zł. Po spełnieniu warunków ustawowych, od zysku wypracowanego w ramach Konta IKE-Obligacje nie jest pobierany tzw. podatek Belki. Oferta jest różnorodna, pieniądze można przeznaczyć na jeden lub kilka rodzajów obligacji dostępnych w ramach Konta IKE-Obligacje. To bardzo dobry sposób na pomnażanie swoich oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze" - powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50 proc. w skali roku, a 2-letnich 1,00 proc. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,10 proc. dla 3-latek, 1,30 proc. dla 4-latek oraz 1,70 proc. dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500+" oprocentowane są odpowiednio 1,50 proc. i 2,00 proc. w pierwszym roku oszczędzania.

Oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 0,75 proc. Ten sam mechanizm zmiany oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak wyższa jest wysokość marży, która wynosi 1 proc.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,25 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,50 proc. dla 12-letnich.