statystyki

Prawo

osoba najbliższa

wróć do działu: Prawo »

pojęcie związane z prawem i procesem karnym. Zgodnie z art. 115 § 11 Kodeksu karnego z 1997 r. to małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (np. konkubent, konkubina).

Jak wynika z doktryny, pojęcie "osoba najbliższa" ma zastosowanie do całego systemu prawa polskiego.

Prawo dla specjalisty