Patryk Słowik: Wszystkie

13 sierpnia 2018 r.

Spór o nieruchomości wokół lotnisk: Termin dostarczenia wezwania do płacącego za szkodę nie ma znaczenia

7 sierpnia 2018 r.

Ministerstwo o sukcesji: Państwo wesprze, ale nie rozwiąże wszystkich spraw