Monika Szulc-Wąsikowska – wiceprezes zarządu INFOR Biznes od 1 września 2014 r. Z INFOR-em związana od kilkunastu lat. Pracowała w działach marketingu, promocji sprzedaży i w dziale konferencji. W INFOR Biznes pracuje od początku istnienia spółki - czyli od roku 2008. Pełniła w niej m.in. funkcje: kierownika Działu Wsparcia Sprzedaży w Biurze Reklamy, dyrektora Biura Reklamy oraz dyrektora Rozwoju Biznesu. Jest absolwentką Psychologii w Zarządzaniu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Programu Management w ICAN Institute.