Podczas uroczystości 77. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Poznaniu odczytano tzw. apel smoleński ze słowem "polegli". Kombatanci chcieli, aby zastąpić je słowem "zginęli", jednak niezmieniona forma apelu była warunkiem uczestnictwa asysty wojskowej. - Nie zamierzamy targować się i bawić w podchody z ministrem Macierewiczem, który nadużywa swego władztwa. Ceremoniał nie powinien podlegać tego typu negocjacjom - powiedział marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.