- Oczekujemy, że zostanie wszczęte odpowiednie postępowanie dyscyplinarne wobec rzecznika Mitery oraz, że zabrana mu zostanie nominacja na prezesa sądu rejonowego - mówi Krystian Markiewicz, prezes stowarzyszenia Iustitia.

Wraz z tym raportem na stronie stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia są zamieszczone trzy listy: do Ministra Sprawiedliwości Ministra Zbigniewa Ziobro, do przewodniczącego KRS oraz do Rzecznika Dyscyplinarnego, aby podjęli odpowiednie działania w stosunku do sędziego Mitery. Za to, że nie mówi prawdy i łamie przepisy prawa. – mówi Krystian Markiewicz.

- Oczekujemy, że zostanie wszczęte odpowiednie postępowanie dyscyplinarne wobec rzecznika Mitery oraz że zabrana mu zostanie nominacja na prezesa sądu rejonowego – dodaje Markiewicz.