Mimo wcześniejszych zapewnień ministerstwa edukacji, że reforma oświaty nie poniesie za sobą żadnych kosztów i zwolnień nauczycieli, wielu pracowników szkół traci swoje posady. Jednak minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapewnia, że pracownicy oświaty nie muszą martwić się o posady. - Okazało się, że zgodnie z naszymi wyliczeniami, pojawi się 850 nowych etatów - oznajmiła.

Reforma oświaty rozpocznie się od września. W miejsce obecnych pojawią się 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja zostaną zlikwidowane. Rozpoczęło się już stopniowe wygaszanie gimnazjów - w tym roku nie prowadzono do nich rekrutacji. Uczniowie, którzy w czerwcu skończyli VI klasę szkoły podstawowej otrzymali świadectwa promocyjne do klasy VII.