- Z tego co wie [Rex Tillerson - red.] Polska przekracza standardy odmów wizowych, ale będziemy nad tym pracować. Ta kwestia powinna zostać wyjaśniona - powiedział Witold Waszczykowski, który spotkał się amerykańskim sekretarzem stanu Rexem Tillersonem. Przedmiotem rozmów, oprócz spraw bezpieczeństwa i pomocy ws. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, była kwestia zniesienia wiz. Witold Waszczykowski wskazał, że o odmowie ich wydania decydują amerykańscy konsulowie. - Zatem nie jest prawdą, że tylko Kongres może zmienić kryteria programu bezwizowego, bo przecież administracja ma na to wpływ. Rozmowy te będą kontynuowane, ale nie na poziomie ministrów, lecz wiceministrów ds. konsularnych - poinformował szef MSZ.
Reklama