Europarlament przedstawił już śmiałe pomysły dotyczące reformy naszych traktatów, natomiast w lutym Komisja Europejska przedstawi swoje pomysły w komunikacie do PE i Rady przed dyskusją przywódców zorganizowaną przez prezydencję belgijską - powiedziała w środę szefowa KE Ursula von der Leyen.

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu von der Leyen przypomniała, że w grudniu KE zdecydowała o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych m.in. z Ukrainą i Mołdawią.

"W ramach przygotowań do rozmów akcesyjnych rozpoczynamy proces przeglądu i tworzenia ram negocjacyjnych. W międzyczasie rozpoczniemy także prace nad własnymi reformami, aby przygotować się na Unię składającą się z ponad 30 państw członkowskich. Na ostatnim szczycie Rady Europejskiej zgodziliśmy się również na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Mołdawią oraz z Bośnią i Hercegowiną, gdy zostaną spełnione niezbędne kryteria. Nadaliśmy status kandydata Gruzji. Potwierdziliśmy także nasze wspólne zaangażowanie na rzecz przyszłości, w której sześciu partnerów z Bałkanów Zachodnich będzie częścią naszej Unii. Ale jak Unia ponad 30 krajów będzie działać w praktyce? Tylko my, w Unii Europejskiej, możemy odpowiedzieć na to pytanie" - oświadczyła szefowa KE.

"Parlament Europejski przedstawił już śmiałe pomysły dotyczące reformy naszych traktatów. W przyszłym miesiącu Komisja przedstawi nasze pomysły w komunikacie do Parlamentu Europejskiego i Rady przed dyskusją przywódców zorganizowaną przez prezydencję belgijską" - dodała von der Leyen. (PAP)