W opublikowanym w czwartek "Stanowisku Chin w sprawie rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego" MSZ w Pekinie wezwało Radę Bezpieczeństwa ONZ do sformułowania "konkretnego" harmonogramu i planu działania na rzecz realizacji opcji dwupaństwowej, czyli przewidującej istnienie niepodległych Izraela i Palestyny.

Pokój na Bliskim Wschodzie

ChRL uznała takie rozwiązanie za warunek "kompleksowego, sprawiedliwego i trwałego" pokoju na Bliskim Wschodzie.

Pięciopunktowy dokument został ujawniony w listopadzie, gdy Chiny sprawują rotacyjne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa.

Pekin stwierdził, że "Rada Bezpieczeństwa ponosi główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a zatem powinna odgrywać aktywną i konstruktywną rolę w kwestii Palestyny".

"Wszystkie zainteresowane strony muszą (...) natychmiast ustanowić trwały i rozszerzony humanitarny rozejm" - zaapelowało chińskie MSZ.

Pekin zwrócił się też do Rady Bezpieczeństwa ONZ, wzywając to gremium do zajęcia "jednoznacznego stanowiska" przeciwko "przymusowej relokacji palestyńskiej ludności cywilnej", a także "żądając uwolnienia wszystkich cywilów i zakładników przetrzymywanych w niewoli" przez palestyńską organizację terrorystyczną Hamas.

Pomoc humanitarna dla Strefy Gazy

Chiny zaapelowały do ONZ o "zwiększenie (zakresu) pomocy humanitarnej", w tym utworzenie w tym celu stosownych korytarzy oraz "dołożenie wszelkich starań, aby ułatwić zawieszenie broni, zapewnić bezpieczeństwo ludności cywilnej i powstrzymać katastrofę humanitarną".

W ocenie Pekinu ONZ powinna wywrzeć wpływ na państwa zaangażowane w wojnę i kraje trzecie, aby "zachowały powściągliwość", co pozwoliłoby zapobiec rozszerzaniu się kryzysu na cały region Bliskiego Wschodu. W dokumencie podkreślono też znaczenie "wzmocnienia mediacji dyplomatycznej".

Chiny opowiedziały się również za zwołaniem "międzynarodowej konferencji pokojowej (...) w celu sformułowania konkretnego harmonogramu i planu na rzecz wdrożenia rozwiązania dwupaństwowego".

Wolność narodu palestyńskiego

W dłuższej perspektywie "każde porozumienie w sprawie przyszłości Strefy Gazy musi (jednak) szanować wolę i niezależny wybór narodu palestyńskiego i nie może być narzucone (z góry)" – podkreślono w dokumencie chińskiego MSZ.

W lutym ubiegłego roku Chiny podjęły podobną inicjatywę, publikując stanowisko w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w którym wezwały do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów pokojowych. Zostało to przyjęte ze sceptycyzmem przez USA i ich sojuszników, w tym państwa NATO, ponieważ postulaty Pekinu oceniono jako sprzyjające Moskwie.