Komisja Europejska nie była zobowiązana do zawieszenia zwolnienia obywateli Stanów Zjednoczonych z obowiązku wizowego ze względu na brak wzajemności w tym zakresie - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE, oddalając skargę Parlamentu Europejskiego.

Obywatele USA nie potrzebują wiz do UE. Ponieważ jednak to państwo nałożyło obowiązek wizowy na obywateli bułgarskich, chorwackich, cypryjskich i rumuńskich, PE wezwał KE w październiku 2020 roku do tymczasowego zawieszenia zwolnienia z obowiązku wizowego dla Amerykanów. Europarlament uznał, że KE była do tego zobowiązana, ta jednak ze swej strony uznała takie działania za niecelowe ze względu na potencjalne szkodliwe konsekwencje polityczne i gospodarcze dla UE. W związku z tym europarlament zaskarżył KE do TSUE.

W wydanym we wtorek wyroku Trybunał oddalił skargę PE.

Przypomniał jednocześnie, że "prawo Unii ma na celu zapewnienie pełnej wzajemności wizowej; co do zasady, jedynie państwa trzecie przyznające zwolnienie z obowiązku wizowego wszystkim obywatelom państw członkowskich Unii mogą korzystać z takiego zwolnienia w odniesieniu do własnych obywateli".

Jednakże w przypadku gdy państwo trzecie korzystające z takiego zwolnienia postanawia nałożyć obowiązek wizowy na obywateli jednego lub kilku państw członkowskich, "Komisja dysponuje zakresem uznania przy podejmowaniu decyzji, czy zawieszenie takiego zwolnienia jest uzasadnione". Nie jest ona automatycznie zobowiązana do zawieszenia zwolnienia z obowiązku wizowego obywateli danego państwa trzeciego.

Artur Ciechanowicz

asc/ ap/