Za trwającą już niemal rok wojnę, zapoczątkowaną rosyjską agresją pod koniec lutego 2022 r., Ukraina zapłaciła głęboką recesją. Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego w zeszłym roku PKB kraju obniżył się o ok. 35 proc. Jednocześnie konieczność finansowania wojennych wydatków w połączeniu ze spadkiem wpływów budżetowych spowodowała, że deficyt budżetowy wzrósł z 3 proc. PKB w 2021 r. do 22 proc. PKB w 2022 r.
Spadek wpływów budżetowych jest m.in. pochodną bankructwa lub znacznego ograniczenia działalności przez wiele ukraińskich firm. Wybuch wojny zmusił przedsiębiorstwa do zwolnienia 1 mln pracowników, ponad połowa firm obniżyła płace nominalne (w niektórych branżach nawet o 50 proc.), a w wielu praca odbywa się w skróconym czasie. Z szacunków Narodowego Banku Ukrainy (NBU) wynika, że w tym roku płace realne spadną o ok. 33 proc.