Czeski rząd przyjął w środę projekt ustawy wprowadzającej obowiązek wydawania na obronę 2 proc. PKB rocznie. W budżecie na 2023 r. wydatki określone są na około 1,5 proc. Do wydawania 2 proc. PKB Czechy zobowiązały się jako członek NATO.

Do wydawania na obronę 2 procent PKB szef centroprawicowego rządu Petr Fiala zobowiązał się w expose przed rokiem. Zgodnie z planem norma mogłaby wejść w życie 1 lipca. Tym samym dotyczyłaby już przyszłorocznego budżetu. W porównaniu do średniookresowej prognozy budżetowej, MON odnotowałoby w przyszłym roku wzrost dochodów o około 21,5 mld koron, czyli niespełna 900 mln euro.

Resort proponuje też zmianę w finansowaniu projektów o strategicznym znaczeniu dla armii. W przypadku przetargów trwających kilka lat, a mających istotny wpływ na obronę narodową i angażujących budżet w wysokości ponad 300 milionów koron (ponad 12,5 mln euro) decyzje będzie podejmować rząd. Ministerstwo Obrony Narodowej ma każdorocznie dysponować łączną kwotą dostępną na takie strategiczne projekty.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)

ptg/ tebe/