Wzrost cen energii będący skutkiem agresji Rosji na Ukrainę gwałtownie obniża konkurencyjność unijnej gospodarki; wiele firm rozważa przeniesienie się poza Wspólnotę - zaalarmowała w środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w liście wystosowanym do unijnych przewódców w przeddzień szczytu Rady Europejskiej.

"Nieuzasadniona agresja militarna Rosji na Ukrainę i użycie energii jako broni spowodował gwałtowny wzrost cen energii. Wszyscy widzimy (...) jak osłabia to europejską konkurencyjność. W szczególności, firmy z całej Unii w branżach bardziej energochłonnych, mają trudności z konkurowaniem w skali globalnej, ponieważ koszt energii bardzo je obciąża" - zaznaczyła von der Leyen.

"Rosnąca liczba przedsiębiorstw wstrzymuje ekspansję, spowalnia działalność lub zastanawia się nad swoimi przyszłymi decyzjami inwestycyjnymi. Wiele rozważa obecnie przeniesienie działalności poza UE, co może mieć wpływ na całe łańcuchy dostaw" - ostrzegła szefowa KE. (PAP)