W Ministerstwie Zdrowia ustanowiono pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Zarządzenie szefa MZ Adama Niedzielskiego w tej sprawie opublikowano we wtorek.

Na pełnomocnika wyznaczony został Bogusław Major.

Do zadań pełnomocnika – jak wskazano w zarządzeniu - należy realizacja obowiązków wynikających z przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w tym współpraca z Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działającym na poziomie krajowym, prowadzonym przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Pełnomocnik ma odpowiadać za wyszukiwanie powiązań między incydentami, usuwanie przyczyn ich wystąpienia oraz opracowywanie wniosków wynikających z obsługi. Jego zadaniem jest również powiadamianie CSIRT GOV niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od momentu wykrycia incydentu bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie, który jest lub może być zaklasyfikowany jako incydent w podmiocie publicznym.

Pełnomocnik ma również zajmować się podnoszeniem świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, przekazywanie pracownikom komunikatów i ostrzeżeń CSIRT GOV w zakresie zagrożeń w cyberprzestrzeni i sposobów zabezpieczenia przed nim. Ma również opracować i nadzorować procedury reagowania na incydenty bezpieczeństwa informacji w resorcie.

Wśród jego zadań znalazło się także m.in. prowadzenie rejestru incydentów i zdarzeń bezpieczeństwa informacji w MZ; identyfikacja i prowadzenie analizy ryzyka systemów teleinformatycznych resortu oraz współpraca przy opracowywaniu modułów zadaniowych dla stopni alarmowych CRP.

Na mocy opublikowanego zarządzenia moc utraciło poprzednie w sprawie pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Ministerstwa Zdrowia z grudnia 2016 r. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ mhr/