Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret nowelizujący przepisy dotyczące służby wojskowej; teraz będą mogli ją odbywać również Rosjanie z obywatelstwem innego kraju - poinformowała w poniedziałek niezależna Nowaja Gazieta.Jewropa.

Wcześniej w ramach poboru służyć mogli tylko obywatele Federacji Rosyjskiej, a obcokrajowcy mogli służyć na podstawie kontraktu - informuje portal i przytacza fragmenty dokumentu opublikowanego w poniedziałek na rosyjskich stronach rządowych. "Służbę wojskową pełnią żołnierze, marynarze, sierżanci, starsi sierżanci będący obywatelami (Rosji), w tym posiadający obywatelstwo państwa obcego lub zezwolenie na pobyt lub inny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela na terytorium państwa obcego" - głosi cytowany dokument.

Zdaniem obrońcy praw człowieka Pawła Czikowa chodzi o obywateli rosyjskich posiadających drugie obywatelstwo, którzy będą mogli zawrzeć kontrakt na służbę wojskową. Jednocześnie zauważa, że wcześniej możliwość zawarcia takiego kontraktu miały osoby posiadające inne obywatelstwo, a nieposiadający rosyjskiego - pisze Nowaja Gazieta.Jewropa. "Posiadanie drugiego (jak również trzeciego i kolejnego) obywatelstwa nie jest przeszkodą w poborze do obowiązkowej służby wojskowej. Nie ma jednak mowy o wcielaniu cudzoziemców do takiej służby. Takie poprawki nie są wprowadzane do przepisów" - dodaje Czikow.

Portal przypomina też, że pod koniec maja Putin podpisał dekret, który znosił górną granicę wieku przy podpisywaniu kontraktu z rosyjskimi siłami zbrojnymi zarówno dla obywateli Rosji, jak i obcokrajowców.

We wrześniu mer Moskwy Siergiej Sobianin ogłosił, że władze stolicy planują otwarcie rekrutacji w centrum migracyjnym Sacharowo dla cudzoziemców chcących uzyskać obywatelstwo rosyjskie w ramach uproszczonego systemu. Według mera cudzoziemcy, którzy zawrą roczny kontrakt na służbę w rosyjskich siłach zbrojnych, będą mogli otrzymać rosyjskie obywatelstwo "bez długiego oczekiwania i innych biurokratycznych przeszkód" - pisze Nowaja Gazieta.Jewropa i zwraca uwagę, że również w poniedziałek w Dumie Państwowej (niższej izbie rosyjskiego parlamentu) pojawił się projekt ustawy o pozbawieniu nabytego obywatelstwa rosyjskiego za poddanie się i uchylanie się od służby poprzez "udawanie choroby". Putin zaproponował także pozbawienie nabytego obywatelstwa rosyjskiego za "dyskredytowanie" armii lub wzywanie do naruszenia integralności terytorialnej.

Według amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ogłoszona we wrześniu "częściowa" mobilizacja w Rosji nie przyniosła zamierzonych efektów, dlatego Putin sięga po coraz to inne rozwiązania - na przykład podpisał ustawę o wcielaniu do wojska kryminalistów odsiadujących wyroki pozbawienia wolności. (PAP)

sm/ akl/