USA oskarżyły Rosję o próbę zastraszenia ONZ, a także uniknięcie współodpowiedzialności wraz Iranem za naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2231 w związku z użyciem irańskich dronów do atakowania celów cywilnych na Ukrainie - podała agencja Ukrinform.

"Teraz widzimy, że Rosja ponownie zagraża ONZ z powodów, które są oczywiste dla wszystkich: Rosja stara się odwrócić uwagę i zmylić świat" – powiedział podczas środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ zastępca ambasadora USA przy ONZ Robert Wood.

Wyjaśnił, że Rosja stara się w każdy możliwy sposób zablokować rozpoczęcie śledztwa pod auspicjami Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie naruszenia rezolucji 2231, która zakazuje Iranowi udziału w handlu lub transferze broni. Zdaniem Wooda Iran naruszył wymogi rezolucji, przekazując drony bojowe do Rosji, a Federacja Rosyjska – nabywając tę broń i wykorzystując ją na Ukrainie.

"Teraz, aby odwrócić uwagę świata od złośliwych działań, delegacja rosyjska oskarża USA i inne kraje wszczynające śledztwo o naruszenie artykułu 100 Karty Narodów Zjednoczonych. Ze strony rosyjskiej jest retoryka, jakby USA próbowały narzucić swoją wolę Sekretarzowi Generalnemu ONZ" - przekonywał amerykański dyplomata.

Wood wezwał ONZ, aby nie ulegała groźbom ze strony Rosji. "Jeżeli Sekretarz Generalny odstąpi od zbadania naruszenia rezolucji 2231, doprowadzi to do dużych problemów. Podważy to proces wdrażania rezolucji Rady Bezpieczeństwa i da wszystkim państwom, w tym Rosji, możliwość uchylenia się od zobowiązań nałożonych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ" – apelował.

Rezolucja RB ONZ 2231, przyjęta w 2015 roku, jest dokumentem, który skutecznie zatwierdził porozumienie nuklearne z Iranem. Porozumienie miało na celu zapewnienie, że Iran nie opracuje broni jądrowej w zamian za zniesienie niektórych sankcji.

Jednocześnie dokument zawiera zapisy, które ograniczają Iranowi otrzymywanie i przekazywanie technologii uzbrojenia, w tym dronów, przez osiem lat od zawarcia umowy – do drugiej połowy 2023 roku. Tym samym USA i inne kraje stoją na stanowisku, że Iran i Rosja naruszyły wymogi rezolucji i że powinno zostać wszczęte oficjalnie śledztwo pod auspicjami Sekretarza Generalnego ONZ. (PAP)

zm/