Komisja Europejska przyjęła we wtorek program prac na 2023 r. Wśród priorytetów KE są plany reagowania na wielorakie kryzysy, z jakimi borykają się obecnie Europejczycy, oraz zwiększenie wysiłków na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej.

"W ciągu ostatniego roku doświadczyliśmy kumulacji kryzysów spowodowanych barbarzyńską agresją Rosji na Ukrainę. W 2023 r. będziemy kontynuować ambitny program dla obywateli – zajmiemy się problemem wysokich cen energii w celu zmniejszenia obciążeń dla rodzin i przedsiębiorstw w całej Europie, a jednocześnie przyspieszymy transformację ekologiczną. Będziemy bronić demokracji i praworządności w samej Unii i na świecie" - zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Wtórował jej wiceszef KE Marosz Szefczovicz: "W programie prac Komisji na następny rok określiliśmy nasze działania na rzecz sprostania najpilniejszym wyzwaniom, takim jak kryzys energetyczny, a także wzmożone wysiłki, jakie należy podjąć w kontekście wyzwań pokoleniowych. W tym samym duchu zobowiązujemy się również do zaproponowania środków UE, które zwiększą strategiczną autonomię Europy w zakresie surowców krytycznych, bo bez tych materiałów transformacja ekologiczna i cyfrowa po prostu nie będzie możliwa". Podkreślił, że wnioski z Konferencji w sprawie przyszłości Europy zostaną uwzględnione w wielu inicjatywach Komisji.

W kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie KE ma zaproponować na początku 2023 r. m.in. kompleksową reformę unijnego rynku energii elektrycznej, w tym oddzielenie cen energii elektrycznej od ceny gazu. Aby wesprzeć rozwój gospodarki wodorowej, Komisja zaproponuje utworzenie nowego Europejskiego Banku Wodoru, który na początek zainwestuje 3 mld euro w utworzenie unijnego rynku wodoru.

W 2023 r. Komisja podejmie również działania mające na celu ograniczenie ilości odpadów i wpływu odpadów na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów żywnościowych i tekstylnych.

W oparciu o wnioski Konferencji w sprawie przyszłości Europy Komisja ma przeprowadzić przegląd unijnych ram zarządzania gospodarczego, aby upewnić się, że nadal są one adekwatne do zakładanych celów.

"Aby bronić naszych interesów, naszych zasad demokratycznych oraz pokoju i stabilności, przedstawimy unijną strategię kosmiczną na rzecz bezpieczeństwa i obrony, a także nową strategię UE w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Zaktualizujemy również nasz zestaw narzędzi sankcji, tak aby dotyczył on korupcji" - wylicza KE.

"Zaproponujemy nowy program na rzecz ożywienia naszych stosunków z Ameryką Łacińską i Karaibami. Jednocześnie będziemy kontynuować naszą współpracę z kandydującymi (do UE) krajami Bałkanów Zachodnich, a także z Ukrainą, Mołdawią i Gruzją, z myślą o ich przyszłym przystąpieniu do Unii" - czytamy w oświadczeniu prasowym.

Aby zapewnić odporność i bezpieczeństwo strefy Schengen, KE zaproponuje przepisy dotyczące cyfryzacji unijnych dokumentów podróży i ułatwień w podróżowaniu. W 2023 r. przedstawi także pakiet dotyczący obrony demokracji, w tym inicjatywę na rzecz ochrony przestrzeni demokratycznej UE przed obcymi interesami.

Dalszym krokiem będą negocjacje z Parlamentem Europejskim i Radą UE, aby sporządzić wykaz wspólnych priorytetów ustawodawczych, w przypadku których współprawodawcy zgadzają się podjąć szybkie działania.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)