Kiedy Władimir Putin ogłaszał mobilizację 300 tys. Rosjan do wojska i organizację tzw. referendów na okupowanych wschodnich terytoriach Ukrainy, europejscy liderzy przebywali na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Tam też, na nieformalnym spotkaniu, ministrowie spraw zagranicznych „27” odnieśli się do zainicjowanych przez Komisję Europejską działań dotyczących pakietu sankcji, mających być odpowiedzią na kolejną fazę rosyjskiej agresji. W weekend rozmowy były kontynuowane przez ambasadorów państw członkowskich.