Komisja wolności obywatelskich Parlamentu Europejskiego zatwierdziła porozumienie z państwami członkowskimi w sprawie przedłużenia ram prawnych unijnego cyfrowego certyfikatu COVID o kolejne 12 miesięcy.

13 czerwca zespoły negocjacyjne Parlamentu Europejskiego i Rady UE osiągnęły porozumienie w sprawie przedłużenia jego obowiązywania do 30 czerwca 2023 r.

Przy 51 głosach za, 11 przeciw i 1 wstrzymującym się (certyfikaty dla obywateli UE) oraz 50 głosach za, 11 przeciw (certyfikaty dla obywateli państw trzecich), europosłowie zasiadający w czwartek w Komisji Wolności Obywatelskich, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości poparli porozumienie.

Zgodnie z umową program ma obowiązywać przez kolejny rok, "na wypadek gdyby był potrzebny". Komisja Europejska oceni wpływ certyfikatów na swobodny przepływ i prawa podstawowe do końca 2022 r. i może zaproponować jego uchylenie, jeśli pozwoli na to sytuacja sanitarna.

Aby wejść w życie, przedłużenie musi zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski. Głosowanie ma odbyć się 23 czerwca podczas sesji plenarnej w Brukseli. Decyzja musi też zostać formalnie przyjęte przez Radę UE. Obecne przepisy wygasną 30 czerwca.

Działający od 1 lipca 2021 r. Unijny Certyfikat Covid zawiera informacje o szczepieniu, przejściu Covid-19 lub negatywnym teście na koronawirusa. Podstawowym celem dokumentu miało być ułatwienie przemieszczania się po Europie, ale w wielu krajach jego okazanie było też warunkiem wstępu do restauracji, hotelu, kina czy na koncert.

Wszystkie kraje Unii Europejskiej uznają Unijny Certyfikat Covid za zestandaryzowany dokument potwierdzający szczepienie, nabycie odporności przez przejście infekcji lub wynik testu. Unijne certyfikaty mają zunifikowaną formę, są wydawane w formie papierowej lub cyfrowej (można je okazać w aplikacji lub w postaci pliku zachowanego np. na smartfonie); każdy z nich zawiera kod QR i opis w języku angielskim.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)