Dziś z Wielkiej Brytanii do Afryki deportowane zostaną pierwsze grupy migrantów.
Kilkanaście osób ubiegających się o azyl – obecnie w ośrodkach dla uchodźców – ma zostać przetransportowanych z tajnego miejsca na terytorium kraju przez nieujawnione linie lotnicze. Pierwotnie miało być ich 37. BBC podaje jednak, że zagrożenia – w tym potencjalnym niewolnictwem – na które narażeni mogliby być niektórzy migranci, doprowadziły do anulowania części deportacji. W piątek anulowane zostały nakazy deportacji 6 osób, a w weekend odwołano kolejnych 20.