"Prawa człowieka i podstawowe wolności są zagwarantowane konstytucją Republiki Kosowa, co zgodne jest z Konwencjami Rady Europy" - napisano w oświadczeniu rządu w Prisztinie.

W reakcji na krok kosowskich władz Aleksandar Vuczić - prezydent Serbii, której Kosowo było częścią do 2008 roku - zwołał na piątek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. "Nie możemy brać udziału w tej psychozie, ale w sposób odpowiedzialny i racjonalny musimy dać zdecydowaną odpowiedź" - powiedział.

Reklama

Powstała w 1949 roku Rada Europy zajmuje się przede wszystkich ochroną praw człowieka i demokracji. Decyzje są w niej podejmowane większością głosów. Większość z 46 członków RE uznaje niepodległość Kosowa.(PAP)