Dwie trzecie ankietowanych uważa, że Polska powinna wesprzeć Ukrainę w przypadku ataku Rosji – wynika z sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM. Przeciwnego zdania jest co czwarty respondent.

Najwięcej zwolenników takiego rozwiązania jest wśród wyborców opozycji – za udzieleniem pomocy naszym sąsiadom w razie konfliktu opowiada się 78 proc. sympatyków Koalicji Obywatelskiej oraz 86 proc. zwolenników Lewicy, tymczasem w przypadku głosujących na PiS ten odsetek wynosi 65 proc. W tej sprawie widać także wyraźną korelację z wiekiem. Im starsi ankietowani, tym chętniej opowiadają się za udzieleniem pomocy Ukrainie.
W sondażu zadaliśmy też pytanie dotyczące tego, jakiego rodzaju wsparcie ze strony Polski byłoby wskazane. Najwięcej osób (42,4 proc.) uważa, że powinny to być działania dyplomatyczne. Niewiele mniej (41 proc.) sądzi, że Polska powinna wysłać na Ukrainę uzbrojenie. Z kolei prawie 39 proc. opowiada się za pomocą gospodarczą, np. pieniędzmi lub dostawami żywności.
Wyraźnie mniejszą akceptacją ankietowanych cieszą się dwie kolejne opcje pomocy. Pierwsza z nich zakłada przyjęcie ewentualnych uchodźców z Ukrainy. Na taki wariant wskazuje 26 proc. respondentów. To zastanawiająco niski odsetek, wziąwszy pod uwagę, że już dziś w Polsce przebywa (głównie w celach zarobkowych) ponad milion Ukraińców. – Zaskakujące, że jesteśmy tak mało otwarci na napływ nowych obywateli Ukrainy. Ryzyko konfliktu zbrojnego to osobna kwestia, ale w dobie wysokiej inflacji potrzebujemy rąk do pracy, w najbliższych latach luka może wynosić około miliona pracowników – komentuje nasz rozmówca z rządu. Szczegółowe wyniki pokazują, że najmniejsza gotowość do przyjęcia uchodźców jest wśród wyborców PiS i Konfederacji – odpowiednio 12 i 14 proc.
Z kolei jeśli chodzi o wiek badanych, to młodsi są bardziej otwarci na napływ Ukraińców, najstarsi zaś są niechętni przyjmowaniu ewentualnych uchodźców. Niewielka akceptacja dla napływu cudzoziemców może być pokłosiem nastrojów rozbudzonych wokół konfliktu na granicy z Białorusią w związku z próbami otwarcia przez białoruski reżim szlaku migracyjnego przez Polskę do Niemiec.
Najmniej zwolenników ma koncepcja wysłania na Ukrainę żołnierzy – takie działanie zaakceptowałoby zaledwie ok. 15 proc. uczestników badania. 6 proc. ankietowanych nie miało wyrobionej opinii w sprawie rodzaju pomocy dla Kijowa. ©℗
CZY W PRZYPADKU ATAKU ROSJI POLSKA POWINNA WESPRZEĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB UKRAINĘ?
JEŻELI UWAŻASZ, ŻE POLSKA POWINNA WESPRZEĆ UKRAINĘ, TO W JAKI SPOSÓB?