Założenia rozporządzenia przewidują, że obowiązkowe szczepienia ruszą od marca 2022 roku. Nowy gabinet może od takiej formuły szczepień całkowicie odstąpić.

Vojtiech, który w piątek rozmawiał z kandydatem na nowego szefa resortu zdrowia Vlastimilem Valkiem i grupą jego ekspertów, oświadczył, że ewentualne odejście od rozporządzenia leży w kompetencjach nowego gabinetu.

Reklama

Vojtiech zapowiedział, że obowiązek szczepień będzie dotyczyć seniorów powyżej 60 lat, pracowników służby zdrowia, policjantów, strażaków, strażników miejskich oraz strażaków ochotników. Projekt, którym dysponuje agencja CTK, wymienia także studentów akademii medycznych i uczniów szkół o profilu medycznym, jak również tych, w których uczą się przyszli pracownicy Domów Opieki Społecznej.

Obowiązkowe szczepienia mają dotyczyć rezerwistów i personelu stacji sanitarno-epidemicznych.

Vojtiech powiedział, że odchodzący rząd jest zdania, że wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla niektórych grup w Czechach jest krokiem w dobrym kierunku.

Rządowego planu w odniesieniu do grupy wiekowej 60+ nie popierają eksperci z Towarzystwa Wakcynologii, ale zgadzają się na szczepienia w grupach zawodowych. Szef Towarzystwa Roman Chlibek, który jest jednocześnie głównym ekspertem nowego rządu, stwierdził, że ważniejsze jest podanie trzeciej, wzmacniającej dawki szczepionki.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)