Cząstkowe wyniki Czeski Urząd Statystyczny (CSU) podaje w czasie rzeczywistym. Do godz. 18. powinny być znane cząstkowe wyniki z większości lokali wyborczych.

Pierwsze cząstkowe wyniki o 14.30 po podliczeniu około 1,5 tys. głosów. Potwierdzają one prognozy, że współrządząca z Ano socjaldemokracja może mieć problemy z przekroczeniem 5-proc. progu wyborczego - uzyskała 4,76 proc.