Wczesne testy na zwierzętach i kulturach komórkowych wskazują, że połączenie nafamostatu z pegylowanym interferonem alfa (Pegasys) może tłumić zakażenie wirusem SARS-CoV-2. O nowej kombinacji substancji informuje pismo “Viruses”.

COVID-19 i wirus SARS-CoV-2 nadal stanowią poważne zagrożenie w dużej części świata. Problemem jest zwłaszcza brak skutecznych, dostępnych i łatwych w dystrybucji leków.

Obiecujące wyniki dały badania nad nową kombinacją leków - nafamostatem i pegylowanym interferonem alfa (Pegasys, IFNα). Takie połączenie wydaje się być dostępne i skuteczne. W grupie badawczej przeważają naukowcy norwescy, ale współpracują oni z francuską firmą zajmującą się medycyną precyzyjną Oncodesign oraz uniwersytetami w Tartu (Estonia) i w Helsinkach (Finlandia).

„Ta kombinacja skutecznie tłumi infekcję” - wskazał prof. Denis Kainov z Wydziału Medycyny Klinicznej i Molekularnej Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (NTNU) w Trondheim. Co prawda doświadczenia przeprowadzono na hodowlach komórkowych i chomikach, ale połączenie powinno działać również w przypadku ludzi.

Nafamostat jest już stosowany jako monoterapia przeciwko COVID-19 i przechodzi szeroko zakrojone testy między innymi w Japonii. Pegasys jest obecnie stosowany głównie w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C.

„Oba leki atakują obecny w naszych komórkach czynnik o nazwie TMPRSS2, który odgrywa kluczową rolę w replikacji wirusa” - powiedział prof. Magnar Bjørås.

Nafamostat jest stosunkowo niedrogi. Minusem IFNα jest jego wyższy koszt. Oba leki są skuteczne w stosunkowo niewielkiej dawce, co oprócz korzyści ekonomicznych oznacza mniejsze ryzyko działań niepożądanych.