Potępienie represji władz Białorusi wobec przedstawicieli mniejszości polskiej, wezwanie do uwolnienia więźniów politycznych oraz apel o "zbadanie możliwej roli Rosji w aktach terrorystycznych popełnianych przez reżim białoruski" - takie zapisy zawiera projekt rezolucji PE dot. Białorusi.

Projekt przygotowały wspólnie grupy: Europejskiej Partii Ludowej, Socjalistów i Demokratów, Odnowić Europę, Zielonych i Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

W projekcie europosłowie potępiają represje i wrogie działania władz białoruskich wobec przedstawicieli mniejszości polskiej i polskiego systemu szkolnego w tym kraju. Wzywają też do bezwarunkowego uwolnienia Andżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta i innych więźniów politycznych.

Wskazują, że polski system szkolny na Białorusi znajduje się pod rosnącą presją reżimu, a antypolska propaganda jest obecna w państwowej telewizji. Przypominają też, że Alaksandr Łukaszenka ustanowił nowe święto państwowe na Białorusi, które ma być obchodzone 17 września, w rocznicę sowieckiej inwazji na Polskę w 1939.

Projekt wzywa UE i inne organizacje międzynarodowe do finansowego i technicznego wsparcia mediów i niezależnych dziennikarzy w celu umożliwienia im wypełniania ich obowiązków informowania społeczeństwa o bieżącym rozwoju Białorusi. Zawiera też apel o zwiększenie pomocy dla kanału telewizyjnego Biełsat.

Grupy stanowczo potępiają porwanie i przymusowe lądowanie samolotu Ryanair FR4978 w Mińsku w dniu 23 maja oraz zatrzymanie przez władze białoruskie dziennikarza Ramana Pratasewicza i Sofii Sapiegi. Określają to jako "potworny czyn" dokonany z naruszeniem prawa międzynarodowego, które stanowi akt terroryzmu państwowego. Wzywają do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Ramana Pratasewicza i Sofii Sapiegi, a także wszystkich innych dziennikarzy i więźniów politycznych przetrzymywanych na Białorusi.

Wzywają do dokładnej oceny konsekwencji uprowadzeń z przechwyconego samolotu cywilnego, nie tylko dla międzynarodowego transportu lotniczego i bezpieczeństwa lotniczego, ale także dla ogólnego bezpieczeństwa w Europie oraz bezpieczeństwa białoruskich i innych obywateli wygnanych lub szukających schronienia lub azylu w państwach członkowskich UE.

Wskazują, że należy "zbadać możliwą rolę Rosji w aktach terrorystycznych popełnianych przez reżim białoruski". Podkreślają, że jeśli tak było, "każdy obywatel Rosji bezpośrednio lub pośrednio zaangażowany w operację powinien zostać ukarany na mocy unijnego globalnego systemu sankcji w zakresie praw człowieka".

Projekt rezolucji ma być głosowany w PE w czwartek.