W komentarzu na stronie internetowej Navalny.com wskazano, że informację o nowym postępowaniu, wszczętym 4 lutego 2021 roku, zawierają materiały, dotyczące uznania struktur Nawalnego za organizacje ekstremistyczne. W aktach sprawy jest fragment, z którego wynika, że Nawalny, Wołkow i Żdanow mają status podejrzanych w tym nowym postępowaniu karnym.

Żdanow jest dyrektorem Fundacji Walki z Korupcją (FBK). Leonid Wołkow, który przebywa za granicą, kieruje siecią regionalnych sztabów opozycjonisty. Nawalny został na początku roku skazany na 2,5 roku kolonii karnej i jest w zakładzie karnym w centralnej Rosji.

Wobec Nawalnego toczy się jeszcze jedna sprawa karna, dotycząca domniemanej defraudacji datków zebranych przez FBK.

Reklama

Wniosek prokuratury o uznanie założonej przez Nawalnego Fundacji Walki z Korupcją (FBK) za organizację ekstremistyczną sąd w Moskwie rozpatrzy w maju br.