W ciągu wielu lat reżim wywierał naciski na mniejszości narodowe na Białorusi, zwłaszcza na mniejszość polską – oświadczyła w środę Swiatłana Cichanouska, uznając te działania za „niedopuszczalne”.

„W nowej Białorusi będzie miejsce dla wszystkich – Rosjan, Polaków, Ukraińców, Żydów i innych narodowości. Nie będzie miejsca dla dyskryminacji” – oznajmiła kandydatka w zeszłorocznych wyborach prezydenckich na Białorusi, zmuszona przez władze do emigracji.

Cichanouską cytuje w środę portal TUT.by.

„W nowej Białorusi będziemy żyć szanując się nawzajem” – podkreśliła liderka białoruskiej opozycji.