Proponowane zmiany uwzględniają zastąpienie obecnego rządu tymczasową administracją. Ta – pod przewodnictwem prezydenta wybranego przez skonfliktowane strony – miałaby rządzić krajem do czasu wyborów, które odbyłyby się na podstawie konstytucji opracowanej przez prezydenta i specjalnie powołaną komisję. Do zadań komisji należałoby także monitorowanie zawieszenia broni.
Inicjatywa USA ma na celu przyspieszenie rozmów, które między talibami a rządem toczą się w Katarze z przerwami od września 2020 r. Sekretarz stanu Antony Blinken w liście do przywódców w Kabulu sugeruje, aby w najbliższych tygodniach zostały one uzupełnione o spotkanie w Turcji, podczas którego miałoby dojść do ostatecznego wypracowania porozumienia.