Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w kwietniu br., wzrosła o 46,3% r/r i wyniosła 21 239, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 10,8%. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w kwietniu br. spadła o 23,7% r/r do 15 892, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 11,5% - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W grupie lokali przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 80,2% r/r do 12 581 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano spadek o 20,2%, podał także Urząd.

Rozpoczęte budowy mieszkań w 2024

"W pierwszych czterech miesiącach 2024 r. rozpoczęto budowę 81,3 tys. mieszkań, tj. o 53,2% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przystąpili do budowy 54,6 tys. mieszkań (o 79,5% więcej), a inwestorzy indywidualni 25,5 tys. (o 19,2% więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,5% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 1,2 tys. mieszkań (w ubiegłym roku 1,3 tys.)" - czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec kwietnia 2024 roku w budowie pozostawało 817,6 tys. mieszkań, tj. o 0,9% więcej niż w analogicznym miesiącu 2023 r., podał też Urząd.

Liczba mieszkań oddanych do użytku w 2024

Liczba mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem oddanych do użytkowania w ub. miesiącu wyniosła 9 771, co oznacza spadek o 4% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 13,7%, podał również GUS.

"Według wstępnych danych, w pierwszych czterech miesiącach 2024 roku oddano do użytkowania 64,6 tys. mieszkań, tj. 14,8% mniej niż w analogicznym okresie 2023 roku. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 39,2 tys. mieszkań - o 3,4% mniej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni 24 tys. mieszkań, tj. o 29,5% mniej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,8% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa oddano do użytkowania łącznie 1,4 tys. mieszkań (w ubiegłym roku 1,3 tys.)" - czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań wyniosła 5,9 mln m2, czyli o 20,2% mniej niż przed rokiem, a jej przeciętna wartość dla 1 mieszkania ukształtowała się na poziomie 91,1 m2.