Dziś przed komisją śledczą ds, wyborów kopertowych stanie były minister cyfryzacji.

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych - przesłuchanie Zagórskiego

Przesłuchanie Marka Zagórskiego, byłego Ministra Cyfryzacji, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych - przesłuchanie byłego Prezesa UODO

Przesłuchanie Jana Nowaka, byłego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych - transmisja

Transmisja z obrad komisji: