Podczas rejestracji imienia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego nie wszyscy rodzice biorą pod uwagę powagę sytuacji i nie zastanawiają się nad konsekwencjami swoich działań. Z tego powodu istnieje lista imion, których nadanie jest zakazane. Jakie to imiona?

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Rady Języka Polskiego, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić przyjęcia zgłoszenia dla dziecka zawierającego więcej niż dwa imiona dla dziecka, imienia uznawanego za ośmieszające, nieprzyzwoite, w formie zdrobniałej lub takiego, które uniemożliwia odróżnienie płci dziecka. Dodatkowo wiadomo, że urzędnicy mogą napotkać znaczące trudności, gdy rodzice decydują się na nadanie dziecku imienia nietypowego, które jest pochodną powszechnego wyrazu, w formie obcej i nieprzyjętej.

Zgodnie z prawem, jedynie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić przyjęcia deklaracji dotyczącej wyboru imienia lub imion dziecka. Jednak urzędnicy mają możliwość zapytania Rady Języka Polskiego o opinię. Rada ta oceni i uzasadni, czy i dlaczego nie zaleca nadawania danego imienia dziecku polskiej narodowości.

Zasady nadawania imion

W Polsce istnieją wytyczne dotyczące nadawania imion dzieciom, choć formalnie nie można mówić o zakazie. Są to raczej wskazówki, które umożliwiają pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego oraz przyszłym rodzicom dokonanie akceptowalnego wyboru imienia dla dziecka. Przyszli rodzice zawsze starają się wybrać imię dla swojego potomka, które będzie unikalne i pozytywnie kojarzone. Jednak czasami ich wybór może stanowić wyzwanie dla urzędnika, który musi respektować wytyczne narzucone przez Prawo o aktach stanu cywilnego.

Te wytyczne obejmują:

 • ograniczenie do maksymalnie dwóch imion dla dziecka;
 • zakaz używania zdrobnień jako imion;
 • uprawnienie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do odmowy wpisania imienia do aktu urodzenia w przypadku, gdy jest ono poniżające lub negatywnie kojarzące się;
 • odrzucenie imion zbyt długich lub skomplikowanych do zapisania w dokumentach urzędowych;
 • zakaz nadawania imion składających się zaledwie z jednej litery;
 • unikanie nadawania imion identycznych lub bardzo podobnych do już istniejących;
 • wykluczenie imion zawierających znaki spoza alfabetu łacińskiego, takie jak znaki diakrytyczne.

Zalecenia RJP odnośnie nadawania imion

Zaleceń RJP dotyczących nadawania imion w Polsce jest sporo. Jednak my przypominamy te najważniejsze.

 • Zaleca się, aby imiona nadawane były w formie przyswojonej przez język polski, na przykład: Jan zamiast John lub Johann; Katarzyna zamiast Catherine; Klara zamiast łacińskiego Clara lub włoskiego Chiara; Małgorzata zamiast Margareta; Marcin zamiast Martin; Piotr zamiast Peter, i tak dalej.
 • Istnieją także wytyczne co do unikania imion pochodzących od powszechnych wyrazów, takich jak antena, bławatek, goździk, kąkol, sonata, sonatina itp., oraz unikania imion pochodzących od nazw geograficznych, na przykład Dakota, Eurazja, Korea, Malta.
 • Imiona nadawane w Polsce powinny być zgodne z regułami gramatycznymi i ortograficznymi języka polskiego. Ponadto imię powinno jednoznacznie określać płeć dziecka zgodnie z zasadami językowymi, unikać pisowni archaicznej, stosować zamiast "x" literę "ks", na przykład "Ksawery" zamiast "Xawery".

Imiona zagraniczne i zdrobniałe

Rodzice często napotykają trudności z zarejestrowaniem imienia dla swojego dziecka, gdy inspirują się obcą kulturą lub starają się spolszczyć zagraniczne imiona za wszelką cenę. Dlatego, jeśli decydują się na imię spoza rodzimego obszaru kulturowego, ważne jest, aby zachować poprawną pisownię, np. zapisując "Jessica" zamiast "Dżessika" w dokumentach rejestracyjnych. Imiona z błędami pisowni, takie jak "Vitold", "Xavier" czy "Juzef", nie przejdą również kontroli urzędniczej.

Ostatnio coraz częściej rodzice sięgają po imiona pochodzące od nazw pospolitych rzeczy, takich jak "stokrotka", "dąb" czy "jabłko". Choć w Stanach Zjednoczonych tego typu pomysły są dość powszechne, to w Polsce uzyskanie zgody na takie imię nie byłoby łatwe.

"Lista imion zakazanych"

Kilka lat temu Rada Języka Polskiego przygotowała listę 69 imion, których rodzice nie powinni nadawać swoim dzieciom. Oto one:

 • Abbadon, Akaina, Alexander, Alma, Andrzelika, Ardena, Arkhan,
 • Bastian, Benjamin, Bhakti, Boromir, Brian,
 • Carmen i Carmena, Chiara, Clea, Cynthia,
 • Dajana,
 • Emaus, Ewan,
 • Herrada,
 • Jaila, Joshua, Julka,
 • Karla, Klea, Krystina, Kuba jako imię żeńskie,
 • Lester, Lilith, Lorina,
 • Majka, Malta, Martin, Martyn, Maxymilian, Maya, Merlin, Montezuma, Morena,
 • Natasha, Nicol (żeńskie), Nicole (żeńskie), Nika, Nikol (żeńskie i męskie), Nikola (męskie),
 • Ole, Opieniek,
 • Pacyfik, Pakita, Poziomka,
 • Radek, Rener, Ricardo,
 • Sofia,
 • Tea, Teonika, Tonia, Tupak,
 • Una, Unka,
 • Veronika, Victoria, Violeta i Violetta,
 • Wilga, Wilk, William, Xymena.