Giełda Papierów Wartościowych poinformowała w piątek o odebraniu zgód Komisji Nadzoru Finansowego na odwołanie ze stanowiska prezesa GPW Marka Dietla i powołanie na jego miejsce Tomasza Bardziłowskiego. Oznacza to, że decyzje te wchodzą w życie.

Jak wyjaśniła GPW, w piątek pełnomocnik Walnego Zgromadzenia spółki odebrał w jej imieniu decyzje Komisji Nadzoru Finansowego informujące o udzieleniu zgody na dwie zmiany w składzie Zarządu Giełdy. Chodzi o odwołanie ze składu zarządu prezesa Marka Dietla, oraz o powołanie na to stanowisko Tomasza Bardziłowskiego. Uchwały takie walne giełdy podjęło 5 lutego.

Giełda musi pytać się KNF

GPW podkreśliła, że decyzje są ostateczne, zatem podlegają wykonaniu, a Giełda nie musi podejmować dodatkowych czynności polegających na skutecznym złożeniu oświadczeń o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Oznacza to dokonanie zmiany na stanowisku prezesa Giełdy. Konieczność uzyskania zgody KNF na zmiany w zarządzie GPW wynika ze statutu spółki.

Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; jest największą giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Grupa Kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne. Najbardziej płynnym instrumentem pochodnym, dającym najwyższe wolumeny obrotów, pozostaje od lat kontrakt terminowy na WIG20. Skarb Państwa ma 35 proc. akcji warszawskiej Giełdy. (PAP)

wkr/ drag/