Jak podano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych nie będzie uznawać dyplomów MBA uzyskanych w Collegium Humanum w procesie opiniowania kandydatów do rad nadzorczych.

W informacji czytamy, że rada jest niezależnym organem pomocniczym, który działa przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do jej zadań należy wydawanie opinii na temat osób, które chcą zasiadać w radach nadzorczych i zarządach spółek Skarbu Państwa.

"Członkowie rady oceniają przede wszystkim, czy kandydat posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności wymagane do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego" - podano.

Dyplomy MBA z Collegium Humanum

Przypomnijmy: funkcjonariusze CBA prowadzą śledztwo w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej, która w zamian za przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych wystawiała dokumenty związane z ukończeniem studiów oraz dyplomami MBA uprawniającymi do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

CBA w komunikacie podało, że wśród osób zatrzymanych jest osoba pełniąca funkcje publiczne w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która wykorzystując pełnioną funkcję oraz powołując się na wpływy, zażądała, a następnie przyjęła korzyść majątkową w łącznej kwocie 450 000,00 zł. W zamian za pozytywne decyzje dla uczelni Collegium Humanum przyjęła korzyść osobistą w postaci zatrudnienia bliskich osób.

"Kolejną zatrzymaną osobą jest pracownik niepublicznej uczelni wyższej, który działający wspólnie i w porozumieniu, przyjął korzyść majątkową w łącznej kwocie ponad 275 000, 00 zł oraz korzyść osobistą w postaci zatrudnienia w uczelni" - czytamy.