Sześcioro sędziów Trybunału Stanu zwróciło się do przewodniczącej TS Małgorzaty Manowskiej o zwołanie pełnego składu tego Trybunału i uchwalenie nowego regulaminu TS. Postulują m.in. o losowanie składów orzekających oraz jawność posiedzeń. Premier Donald Tusk mówił, że gotowy jest już wniosek o TS dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Jak zapowiedział zostanie on złożony w najbliższych dniach.

O wniosku poinformowała Naczelna Rada Adwokacka. Sygnatariusze wniosku są adwokatami, wśród nich jest prezes NRA Przemysław Rosati. Pod wnioskiem podpisali się też: Kamila Ferenc, Jacek Dubois, Marek Małecki, Marek Mikołajczyk i Piotr Zientarski. Wniosek został złożony w Sądzie Najwyższym, który wykonuje obsługę kancelaryjną oraz czynności sekretariatu Trybunału Stanu.

"Celem wniosku jest zwołanie pełnego składu Trybunału Stanu oraz uchylenie obecnego regulaminu TS i uchwalenie nowego regulaminu TS, aby przede wszystkim wprowadzić losowanie składów orzekających i jawność posiedzeń pełnego składu TS" - przekazała NRA.

Sędziowie Trybunału Stanu postulują

Jak napisano we wniosku, który został udostępniony na profilu mec. Rosatiego na platformie X, sędziowie TS postulują o wprowadzenie losowania składów orzekających w pierwszej i w drugiej instancji, w tym przewodniczących tych składów i sędziów: sprawozdawcy oraz zapasowego. Obecnie składy wyznacza przewodniczący TS.

Ponadto szóstka sędziów chce, aby posiedzenia składów orzekających TS wyznaczał przewodniczący danego składu. Chcą też jawności posiedzeń pełnego składu TS - w szczególności poprzez umożliwienie publiczności obserwowania posiedzeń, a także umożliwienie mediom realizacji transmisji obrad.

Nowy regulamin Trybunału Stanu

W nowym regulaminie TS - ich zdaniem - powinna się też znaleźć "możliwość wyznaczenia zastępcy przewodniczącego TS do realizacji uprawnień i obowiązków przewodniczącego TS, na mocy uchwały pełnego składu TS". Zaproponowano również, aby każdy członek TS mógł złożyć wniosek o uzupełnienie porządku posiedzenia pełnego składu TS. Według nich przepisy regulujące wewnętrzne urzędowanie TS i obrady pełnego składu TS powinny zostać doprecyzowane i rozwinięte.

Jak przypomniano - zgodnie z obecnym regulaminem TS - przewodniczący TS jest obowiązany zwołać posiedzenie pełnego składu TS w ciągu 45 dni od złożenia pisemnego wniosku przez co najmniej pięciu członków Trybunału.

Dwóch zastępców przewodniczącego TS

21 listopada ub.r. Sejm wybrał dwóch zastępców przewodniczącego TS oraz 16 członków TS kadencji 2023-2027. Na mocy Konstytucji RP przewodniczącym TS jest I prezes Sądu Najwyższego.

Na zastępców przewodniczącego Sejm wybrał wówczas Piotra Andrzejewskiego i Jacka Dubois, zaś pozostałymi sędziami TS zostali: Marek Czeszkiewicz, Jan Majchrowski, Adrian Salus, Piotr Sak, Marcin Wawrzyniak, Maciej Zaborowski, Sabina Grabowska, Adam Koczyk, Marek Mikołajczyk, Przemysław Rosati, Piotr Zientarski, Marek Małecki, Józef Zych, Marcin Radwan-Röhrenschef, Kamila Ferenc i Maciej Miłosz.

Ślubowanie sędziów Trybunału Stanu, z udziałem przewodniczącego TS - I prezes SN Małgorzaty Manowskiej - odbyło się 14 grudnia ub.r.

Trybunał Stanu dla prezesa Glapińskiego

Premier Donald Tusk mówił, że gotowy jest już wniosek o TS dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Jak zapowiedział zostanie on złożony w najbliższych dniach. Złożenie wniosku o postawienie obecnego prezesa NBP przed TS było jednym z elementów programu "100 konkretów na 100 dni", który został ogłoszony przez Koalicję Obywatelską przed wyborami.