Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że finansowanie telewizji publicznej na ten rok jest zapewnione. "I to wbrew stanowisku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i wbrew stanowisku pana prezydenta" - dodał. Po prezydenckim wecie szef MKiDN podjął w 27 grudnia decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie.

Odbył się briefing prasowy ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, poświęcony implementacji dyrektywy unijnej DSM w zakresie tantiem z Internetu.

Unormowanie sytuacji w Telewizji Polskiej

Podczas briefingu szef MKiDN został również zapytany m.in. o to, kiedy unormuje się sytuacja w Telewizji Polskiej w kontekście wypłat wynagrodzeń dla pracowników, a szczególnie dla współpracowników. "Ta sytuacja już się unormowała. Pieniądze są. Będą wypłacane przez cały rok, w pewnych transzach" - podkreślił Bartłomiej Sienkiewicz.

Dodał, że "finansowanie telewizji publicznej na ten rok jest zapewnione". "I to wbrew stanowisku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i wbrew stanowisku pana prezydenta. Ponieważ obydwa te organy próbowały zagłodzić na śmierć media publiczne w Polsce, chcę powiedzieć, że ten zamiar się nie uda" – powiedział szef MKiDN.

Przywrócenie ładu prawnego

19 grudnia Sejm podjął uchwałę "w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej", wzywającą Skarb Państwa do działań naprawczych. Dzień później resort kultury poinformował, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

23 grudnia prezydent Duda poinformował, że zawetował przygotowaną przez nowy rząd ustawę budżetową, która przewidywała m.in. środki dla mediów publicznych na następny rok. Jak uzasadnił prezydent, jego decyzja wiązała się z "rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa" w mediach publicznych.

Po prezydenckim wecie szef MKiDN podjął w 27 grudnia decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela – podano w komunikacie MKiDN. Analogiczną decyzję minister kultury podjął 29 grudnia w stosunku do 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

18 stycznia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy Kodeksu spółek handlowych (Ksh) o rozwiązaniu i likwidacji spółki akcyjnej, rozumiane w ten sposób, że swoim zakresem regulacyjnym z mocy samej ustawy obejmują także jednostki publicznej rtv, są niekonstytucyjne. Ponadto TK w ogłoszonym wyroku TK orzekł, że niekonstytucyjny jest przepis ustawy o rtv wyłączający określone zapisy Ksh od stosowania w odniesieniu do jednostek publicznej rtv. MKiDN przekazało, że wyrok TK w sprawie jednostek publicznej radiofonii i telewizji nie ma jakiejkolwiek doniosłości prawnej.

W uchwale podjętej 7 lutego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podtrzymała swoje stanowisko decydując, że wypłata wpływów z abonamentu dla mediów publicznych nastąpi po prawomocnym orzeczeniu sądu rejestrowego dotyczącym postawienia tych spółek stan likwidacji.