Piąta z wysłuchanych w MS kandydatów na Prokuratora Krajowego prok. Ewa Wrzosek zaznaczyła, że "niezależności prokuratorskiej nie da się zadekretować w przepisie". Rolą Prokuratora Krajowego jest pozwolenie prokuratorom, aby z tej niezależności skorzystali - mówiła. Według prok. Wrzosek mało prawdopodobne są większe zmiany ustrojowe odnoszące się do prokuratury jeszcze za czasów kadencji obecnego prezydenta Andrzeja Dudy. "Funkcja Prokuratora Krajowego powinna polegać jednak na tym, aby nie zmarnować tego najbliższego czasu, tego półtora roku, tak aby funkcjonowanie prokuratury się zmieniło.

W siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzone były przez zespół wiceminister sprawiedliwości Marii Ejchart wysłuchania pięciorga kandydatów na stanowisko prokuratora krajowego. Wysłuchania zakończyły się o godz. 15. Ostatnią z wysłuchanych kandydatów była prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa–Mokotów Ewa Wrzosek.

"Ten najbliższy czas, którym Prokurator Krajowy będzie dysponował, to jest ten czas, który musi zostać wykorzystany. Inaczej stracimy pewien mandat zaufania społecznego, którym prokuratura została obecnie obdarzona, a tego zaufania nie da się już później tak łatwo przywrócić" - oceniła prok. Wrzosek.

Otwarcie się prokuratury na doradców społecznych

Jak mówiła "prokuratura nie jest dla prokuratorów". "To jest prokuratura dla osób, które do tej instytucji przychodzą" - wskazała prok. Wrzosek. Dlatego - jak dodała - konieczne jest otwarcie się prokuratury np. na doradców społecznych. Jej zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, aby pozwolić każdemu prokuratorowi - "temu prowadzącemu konkretne śledztwo, który ma wiedzę, co może, a czego nie w danej sprawie ujawniać" - udzielać informacji.

Tym samym - jak oceniła - "należy odejść od tej przyjętej w ostatnich latach praktyki, że Prokurator Generalny, to szeryf, który indywidualnie skazuje na konferencjach prasowych". "Praktycznie w sposób stały było przełamywane domniemanie niewinności osób stających przed prokuraturą" - dodała, mówiąc o ostatnich latach. Zaznaczyła, że po 2015 r. "stosowanie tymczasowych aresztów - mocne słowo - jest patologią".

Rola Prokuratora Krajowego

Według prok. Wrzosek mało prawdopodobne są większe zmiany ustrojowe odnoszące się do prokuratury jeszcze za czasów kadencji obecnego prezydenta Andrzeja Dudy. "Funkcja Prokuratora Krajowego powinna polegać jednak na tym, aby nie zmarnować tego najbliższego czasu, tego półtora roku, tak aby funkcjonowanie prokuratury się zmieniło. Rolę Prokuratora Krajowego postrzegam tutaj w szczególności na poprawie funkcjonowania szczebla prokuratur rejonowych" - zaznaczała. Jak dodała ma to wynikać m.in. z poprawy obsady kadrowej na tym szczeblu prokuratur.

"Bardzo istotna kwestią jest też poprawa administracji prokuratorskiej, warunków materialnych i płacowych urzędników i pracowników prokuratury, bez których prokurator nie może w sposób kompetentny wykonywać swoich obowiązków" - podkreśliła. Dodała, że opowiada się za koncepcją "jednolitego statusu prokuratora". "Nie wydaje mi się, żeby jednolity status prokuratora, którym się zostaje raz, była to jakaś ujma, w sytuacji gdy nie ma on tytułu prokuratora okręgowego, czy regionalnego" - zaznaczyła prok. Wrzosek.

Postępowanie dyscyplinarne

Prok. Wrzosek w kwietniu 2020 r., po zawiadomieniu osoby prywatnej, wszczęła śledztwo ws. organizacji wyborów prezydenckich w okresie pandemii. Jeszcze tego samego dnia przełożona odebrała Wrzosek tę sprawę i umorzyła śledztwo, a prokurator krajowy nakazał wszczęcie wobec Wrzosek postępowania dyscyplinarnego. W styczniu 2021 r. prok. Wrzosek znalazła się wśród kilkunastu prokuratorów oddelegowanych przez przełożonych do pracy w odległych jednostkach. Prokurator została wysłana do pracy w Śremie, oddalonym o 310 km od stolicy.

Tamte decyzje wywołały sprzeciw części środowiska prawniczego. Według niektórych stowarzyszeń sędziowskich i prokuratorskich, delegacje miały wywołać "efekt mrożący" i miały charakter represji. Zdaniem prok. Wrzosek wysłanie jej do odległej prokuratury było próbą uciszenia i szykaną związaną ze wszczęciem śledztwa ws. organizacji wyborów korespondencyjnych. Według ekspertów kanadyjskiej grupy Citizen Lab, prok. Wrzosek miała być jedną z osób inwigilowanych systemem Pegasus.

"Nie dałoby się w tak instytucjonalny sposób przejąć prokuratury, upolitycznić jej i wykorzystywać jako narzędzia politycznego, gdyby nie prokuratorzy, którzy w tej instytucji pracowali" - oceniła prok. Wrzosek mówiąc o okresie po 2015 roku.

Konkurs na Prokuratora Krajowego

Wcześniej w konkursie na PK wysłuchani zostali:

  • prokurator okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim Agnieszka Leszczyńska,
  • prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowana do Prokuratury Krajowej Katarzyna Kwiatkowska,
  • prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, delegowany do Prokuratury Krajowej Jacek Skała,
  • zastępca prokuratora krajowego Dariusz Korneluk.

Wiceminister Ejchart podkreślała, że o wyborze Prokuratora Krajowego zadecydują najwyższe kwalifikacje merytoryczne, jak również moralne kandydata. Wyniki konkursu mają zostać ogłoszone jeszcze w poniedziałek po naradzie zespołu. Planowana jest konferencja prasowa.