Wioletta Urbańska została powołana na rzecznika do spraw społeczności lokalnych w Orlenie. Orlen chce "jeszcze lepiej i efektywniej komunikować się i współpracować z sąsiadami".

Dialog Orlenu z interesariuszami

W związku z powołaniem pani rzecznik od czwartku poprzez korporacyjną stronę internetową Orlenu w specjalnie sekcji można zgłaszać do rzecznika swoje opinie, pytania, wnioski oraz inne uwagi dotyczące działalności koncernu.

"Orlen powołał rzecznika do spraw społeczności lokalnych. Celem jest efektywny dialog z interesariuszami spółki. Funkcję objęła Wioletta Urbańska" - ogłosił w czwartek koncern. Jak podano, celem współpracy ze społecznościami lokalnymi jest uwzględnianie ich potrzeb, a także zapewnienie spójności celów biznesowych z celami środowiskowymi i społecznymi.

Koncern podkreślił, że powołując rzecznika ds. społeczności lokalnych, a także wdrażając politykę zarządzania relacjami Orlen chce "jeszcze lepiej i efektywniej komunikować się i współpracować z sąsiadami". Jak zaznaczono w informacji, od czwartku, poprzez korporacyjną stronę internetową Orlen, w specjalnie przygotowanej sekcji, można zgłaszać do rzecznika do spraw społeczności lokalnych swoje opinie, pytania, wnioski oraz inne uwagi dotyczące działalności koncernu.

Kim jest Wioletta Urbańska, nowa specjalna rzecznik Orlenu?

"Zadaniem rzecznika do spraw społeczności lokalnych będzie prowadzenie dialogu ze społecznościami lokalnymi i dbanie o dobre relacje, oparte na partnerstwie, uczciwości, szacunku i zaufaniu. Cieszę się, że będę mogła mierzyć się z tak ciekawym wyzwaniem, a przede wszystkim miała możliwość bezpośredniego kontaktu z ludźmi" – powiedziała cytowana w komunikacie Wioletta Urbańska, rzecznik ds. społeczności lokalnych w Orlenie.

Jak przekazał Orlen, Urbańska "posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe związane z budowaniem relacji z klientami i interesariuszami, negocjacjami oraz rozwiązywaniem konfliktów i sporów. Przez blisko 15 lat pełniła funkcję rzecznika różnych grup interesariuszy, m.in. klientów, przedsiębiorców, w sferze biznesowej i administracji". Orlen wspomniał zarazem, że Urbańska jest absolwentką m.in. podyplomowych studiów z mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Gigant Orlen. Gdzie sięgają wpływy tej spółki?

Grupa Orlen, zgodnie z nową strategią zrównoważonego rozwoju na lata 2024-2030, zakłada rozwój programu "Orlen Dobrym Sąsiadem" oraz zweryfikowanie i ujednolicenie systemu komunikacji ze społecznościami lokalnymi we wszystkich spółkach wchodzących w jej skład. Koncern zapowiedział, że opierając się na współpracy ze społecznością Płocka, "planuje wdrożyć analogiczne procesy zarządzania zgłoszeniami, jakie trafiają do spółek Grupy Orlen od mieszkańców miejscowości, gdzie zlokalizowane są zakłady produkcyjne Grupy".

W Płocku znajduje się główny zakład produkcyjny Orlenu, największy kompleks rafineryjno-petrochemicznym w Polsce i zarazem jeden z największych tego typu w Europie. Spółki zależne koncernu, a także sieć jego stacji paliw, działają w całym kraju.

Grupa Orlen to obecnie multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i wydobywczym węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym 2023 r. zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele, zwłaszcza po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG.