Działania na rzecz przywrócenia w Polsce praworządności, współpraca ekstradycyjna z USA i kwestia pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za zbrodnie popełnione w Ukrainie – były wśród tematów rozmowy szefa MS Adama Bodnara i ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego.

Minister sprawiedliwości spotkał się z kierownictwem Ambasady USA w Polsce w środę; w spotkaniu uczestniczył także wiceszef MS Krzysztof Śmiszek.

"Cieszę się, że Pan Ambasador Mark Brzezinski pozytywnie ocenia działania resortu prowadzące do przywrócenia w Polsce praworządności. Dobre stosunki polsko-amerykańskie to ważny element polityki zagranicznej obu państw" – powiedział Bodnar, cytowany w komunikacie MS.

Według komunikatu, obie strony podkreśliły znaczenie silnego polsko-amerykańskiego sojuszu, zwłaszcza w kontekście obecnych zagrożeń dla demokratycznego świata, do których należy do nich m.in. napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

"Ambasador Mark Brzezinski oraz Zastępca Szefa Misji w Ambasadzie USA w Polsce Daniel Latwon wyrazili uznanie dla solidarności, jaką Polki i Polacy wykazują się wobec uchodźców z Ukrainy. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zaznaczył, że od samego początku Rosyjskiej agresji Polska udzieliła Ukrainie pełnego wsparcia na gruncie politycznym i militarnym. Na szczególne wyróżnienie zasługują obywatele Rzeczpospolitej, którzy otworzyli swoje serca i domy przed milionami uchodźców, co stanowi piękny gest humanitaryzmu" - czytamy w komunikacie MS.

Zaznaczono w nim, że podczas rozmowy Bodnar i Brzezinski poruszyli też temat pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za zbrodnie popełnione na terytorium Ukrainy. Jak podkreślił Bodnar, tę sprawę MS traktuje z najwyższą powagą. Bodnar dodał, że Polska oraz Stany Zjednoczone będą w tych sprawach ściśle współpracować z przedstawicielami ukraińskiego wymiaru ścigania.

"Ambasador Mark Brzezinski poruszył również kwestie związane z respektowaniem zasady praworządności oraz niezależności wymiaru sprawiedliwości, które w ostatnich latach zostały poważnie naruszone. Wyraził przy tym podziw dla ogromnej mobilizacji wyborców i sił demokratycznych w Polsce" - czytamy w komunikacie MS.

Bodnar podkreślił, że "odbudowa poszanowania elementarnych reguł praworządności" jest dla całego kierownictwa resortu priorytetem. Zaznaczył, że zasada trójpodziału władzy musi być bezwzględnie respektowana. "Ograniczanie niezależności sędziów i organizacji pozarządowych należy ocenić jako zagrożenie dla ustroju demokratycznego państwa" – zaznaczył.

Krzysztof Śmiszek z kolei zwrócił uwagę na potrzebę transparentności i jawności w postępowaniu władzy wykonawczej.

"Polski parlament powołał kilka specjalnych komisji w celu gruntownego zbadania afer i nadużyć, jakie miały miejsce w ostatnich latach. Rozliczenie osób odpowiedzialnych za nie jest konieczne do powrotu Polski na drogę praworządności" – powiedział.

Według MS tematem rozmów była także współpraca ekstradycyjna ze Stanami Zjednoczonymi.

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi współpracę z Departamentem Sprawiedliwości USA zarówno w postaci bieżącej współpracy na szczeblu roboczym, jak i corocznych konsultacji ekspertów na temat ekstradycji i udzielania pomocy prawnej w sprawach karnych. Ostatnie spotkanie ekspertów odbyło się w Warszawie w kwietniu 2023 r. W trakcie konsultacji strony omawiają najbardziej istotne i aktualne zagadnienia związane ze wzajemnym wykonywaniem wniosków o ekstradycję i pomoc prawną oraz dokonują przeglądu spraw bieżących.

"Minister Sprawiedliwości pozytywnie ocenił dotychczasową współpracę z USA w wykonywaniu wniosków o ekstradycję. Zapowiedział również stworzenie programów, w ramach których sędziowie i prokuratorzy z Polski będą mogli skorzystać z wiedzy i doświadczenia swoich odpowiedników w Stanach Zjednoczonych. Pomysł Ministra Bodnara spotkał się z zainteresowaniem i aprobatą Ambasadora Brzezińskiego" - przekazało MS. (PAP)

autorka: Wiktoria Nicałek

wni/ par/