“Około połowę migrantów z Ukrainy w Polsce stanowią osoby w wieku 27-44 lata” - podał Narodowy Bank Polski (NBP). Około 68% obywateli Ukrainy przebywających w Polsce to kobiety.

Ukraińcy w Polsce. Co o wiemy o naszych gościach?

Wiele dowiadujemy się z nowego raportu NBP "Sytuacja życiowa i ekonomiczna migrantów z Ukrainy w Polsce w 2023 roku. Raport z badania ankietowego".

Warto zacytować fragment raportu: "Nie zmieniła się istotnie w stosunku do listopada 2022 r. struktura demograficzna przebywających w Polsce migrantów z Ukrainy. To co nadal odróżnia uchodźców od migrantów przedwojennych to zróżnicowanie ze względu na płeć. Dorośli migranci z Ukrainy to w większości kobiety - około 68% (w grupie imigrantów przedwojennych stanowiły 55%, a w grupie uchodźców 78%). Ponad połowa to osoby w wieku 27-44 lata, 48% migrantów przedwojennych i 29% uchodźców przebywa w Polsce ze współmałżonkiem/partnerem, a ponad 40% uchodźców i 30% migrantów przedwojennych mieszka w Polsce z niepełnoletnimi dziećmi. Większość obywateli Ukrainy przebywających w Polsce z niepełnoletnimi dziećmi posyła je do polskich szkół lub przedszkoli".

Kobieta, dobrze wykształcona, mówiąca po polsku. To typowy obywatel Ukrainy w Polsce

Osoby w wieku 18-26% w strukturze wieku migrantów przedwojennych i uchodźców z Ukrainy w Polsce stanowiły odpowiednio 23% i 18%. Przewaga kobiet jest zauważalna zarówno wśród uchodźców (78%), jak i migrantów przedwojennych (55%). Udział mężczyzn wśród uchodźców, w stosunku do poprzedniego badania wzrósł nieznacznie z 19% do 22%, podał NBP.

Wykształcenie wyższe deklaruje 42% migrantów przedwojennych oraz 48% uchodźców. Poprawie uległa znajomość języka polskiego wśród uchodźców - 13% z nich deklaruje brak znajomość języka polskiego. Z kolei prawie 60% migrantów przedwojennych ocenia, że bardzo dobrze zna język polski, podano także.

Metodologia badania NBP

Badanie ankietowe migrantów z Ukrainy odbyło się w okresie od 8 maja 2023 r. do 7 lipca 2023 r. Badanie zrealizowano w każdym z województw w co najmniej czterech spośród ośmiu wyszczególnionych kategorii miejsc (np. w firmach, w urzędach, puntach zbiorowego zakwaterowania). W każdym z tych miejsc odsetek respondentów nie przekroczył 30%. Łącznie zebrano 3 658 ankiet.