Newag zawarł z PKP Intercity umowę na dostawę 46 lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem usług utrzymania korekcyjnego i planowanego lokomotyw do poziomu P4 oraz świadczeniami dodatkowymi, podała spółka. Szacunkowa wartość kontraktu to 954 mln zł netto. Dostawy lokomotyw będą realizowane w latach 2024-2025.

Szacowana wartość umowy wynosi 954 040 000 zł netto, na którą składa się wynagrodzenie za dostawę lokomotyw w łącznej kwocie 846 400 000 zł netto, płatne proporcjonalnie po dostawie każdej lokomotywy oraz kwota 107 640 000 zł netto, stanowiąca szacunkowe wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług utrzymania, płatne proporcjonalnie do świadczenia usług utrzymania, podano również.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2022 r. miał ok. 59 mln pasażerów.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.; wchodzi w skład indeks sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 964 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)