"UE musi się reformować, w niektórych obszarach musimy mieć wspólną politykę, ale jesteśmy dopiero na początku dyskusji, do ostatecznych decyzji mamy jeszcze dwa, trzy lata" - mówi Sekretarz klubu Lewicy Dariusz Wieczorek.

Komisja Spraw Konstytucyjnych (AFCO) Parlamentu Europejskiego zaleciła korekty w traktatach unijnych. Nad sprawozdaniem tego ciała w środę zagłosuje PE. Sekretarz Wieczorek odniósł się do sytuacji: "Na ten moment była informacja, że grupa S&D (socjalistów i demokratów w PE) popiera ten projekt (zmian w traktatach)". I dalej: "Oczywiście to jest początek dyskusji" – zwraca uwagę Wieczorek. Dodaje też, że "PiS i prawica znowu podnoszą narrację, że Niemcy nami zawładną, bo będzie federalizacja UE". Polityk Lewicy zapytany o aktywność zmierzającą do federalizacji UE zaprzecza jakoby obecne wydarzenia w PE miały z tym coś wspólnego, jednakże zauważa pewne konieczności:

"UE też musi się reformować, bo nawet (epidemia) Covid, wojna (w Ukrainie) pokazały, że w tych obszarach też musimy mieć jakąś wspólną politykę"

Lewica ustami Dariusza Wieczorka o reformach traktatowych w UE

Sekretarz zauważył, że "do ostatecznych decyzji mamy jeszcze dwa, trzy lata - i tak rządy (krajowe) w tej sprawie będą podejmować decyzje", a wspólnotowe pomysły o uregulowaniu prawa weta skomentował następująco: "Wychodzę z założenia, że tylko słaby chce mieć prawo weta, bo tylko słaby to wykorzystuje".

Reprezentujący Lewicę Dariusz Wieczorek życzy sobie Polski jako piątego najsilniejszego kraju w UE, którego inicjatywy są ogólnie aprobowane w całej Unii. O gorącym temacie wprowadzenia euro w Polsce Wieczorek sądzi, że proces implementacji powinien przebiegać spokojnie, w sposób wyważony, we współpracy z przedstawicielami wszystkich sił politycznych. Polityk Lewicy zakreśla też horyzont czasowy: "Więc myślę, że realna data to jest koniec 2030 roku" - powiedział Wieczorek.

Unia rozwija się i zmienia od początku swojego powstania

Główna proponowana przez Komisję Spraw Konstytucyjnych (AFCO) PE zmiana dotycząca procedur traktatowych to eliminacja zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE, aż w 65 obszarach. Donald Tusk w tym kontekście stwierdził we wtorek: "Wszyscy polscy eurodeputowani będą głosowali przeciwko przyjęciu raportu z poprawkami. Nie dlatego, żebyśmy byli przeciwni postępującej integracji europejskiej, ale z powodu części uwag i propozycji, a także tempa postępowania" - zaznaczył lider PO.

Treść sprawozdania Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) PE, zalecająca zmianę unijnych traktatów, będzie głosowana w PE w środę. Jest to dokument uzgodniony przez przedstawicieli pięciu frakcji: Europejskiej Partii Ludowej (EPL), socjaldemokratów (S&D), liberałów (Renew), Zielonych i Lewicę. Zawiera on propozycję 267 zmian w traktatach o Unii Europejskiej (TUE) oraz o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).