Co zmieni się w ochronie zdrowia od 1 listopada 2023 r.? Lekarze POZ zyskają nowe kompetencje, nocna i świąteczna opieka zdrowotna będzie realizować teleporady, a do aptek wrócą szczepienia. To jednak nie wszystko. Nastąpią ważne zmiany w refundacji leków oraz warunkach kwalifikacji na darmową cytologię i mammografię. Te nowości trzeba znać.

Dużo nowości czeka pacjentów pod koniec roku. Od 1 listopada 2023 r. zmienią się przepisy w kilku bardzo ważnych obszarach ochrony zdrowia. Dotyczą one podstawowej opieki zdrowotnej (lekarzy rodzinnych), nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, refundacji leków oraz bezpłatnej mammografii i cytologii.

Refundacja leków. Co się zmieni od 1 listopada 2023 r.?

Nowości w refundacji leków zostały wprowadzone na mocy zmian w Ustawie z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1938).

Refundacja leków po nowemu [LISTA ZMIAN]

 • Możliwe będzie objęcie refundacją leków bez recepty.
 • Recepty na leki zawierające w swoim składzie substancję psychotropową lub środek odurzający będzie można wystawiać tylko w wersji elektronicznej.
 • Lekarz zyska prawo do dostępu do danych zawartych w Internetowym Koncie Pacjenta w przypadku osób poniżej 18. roku życia i powyżej 65. roku życia bez konieczności uzyskania ich zgody.
 • Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych będzie obowiązywał przez trzy miesiące.
 • Apteki będą miały możliwość zawierania z NFZ umów na szczepienia (szczegóły reguluje rozporządzenie).

TAK BYŁO DO TEJ PORY: Przypomnijmy, że wcześniej tylko leki na receptę mogły być objęte refundacją. Z kolei recepty na leki zawierające w swoim składzie substancję psychotropową lub środek odurzający można było wystawiać także w formie papierowej. Ponadto lekarz miał dostęp do informacji o pacjencie tylko za jego zgodą.

Z kolei wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązywał krócej - przez dwa miesiące, a apteki nie miały możliwości zawierania z NFZ umów na szczepienia.

Lekarze rodzinni i nocna i świąteczna opieka. Zmiany od 1 listopada 2023 r.

Jakie zmiany nastąpią w podstawowej opiece zdrowotnej? Lekarze rodzinni zyskają prawo kierowania na nowe badania, a w poradniach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą realizowane teleporady. To tylko niektóre nowości.

Nowości w POZ i nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej [LISTA ZMIAN]

 • Lekarz POZ będzie mógł skierować pacjenta na badania dotyczące alergenów wziewnych (np. pyłki drzew, kurz) oraz pokarmowych (np. mleko, pszenica).
 • W poradni nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej będzie można udzielać teleporad.
 • Przychodnia będzie mogła zaoferować koordynowaną opiekę w pięciu grupach schorzeń – dotychczasowe grupy się zmienią oraz dojdzie nowa. Programy będą obejmować leczenie:
 • chorób kardiologicznych,
 • stanów przedcukrzycowych i cukrzycy,
 • chorób płuc,
 • nadczynności i niedoczynności tarczycy,
 • chorób nerek.

TAK BYŁO DO TEJ PORY: Lekarz POZ miał ograniczone możliwości kierowania pacjentów na testy diagnozujące alergię. Z kolei przepisy dotyczące nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dawały możliwości udzielania teleporad. Natomiast jeśli chodzi o opiekę koordynowaną w POZ, to przychodnie realizowały co najmniej jeden z czterech programów opieki koordynowanej, które dotyczyły chorób kardiologicznych, cukrzycy, chorób płuc oraz niedoczynności tarczycy.

Bezpłatna cytologia i mammografia. Jakie zmiany od 1 listopada 2023 r.?

Ważne zmiany w programie darmowej mammografii i cytologii zostały wprowadzone mocą Rozporządzenia ministra zdrowia z 5 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. poz. 2167).

Darmowa mammografia i cytologia [LISTA ZMIAN]

 • Górny próg bezpłatnej cytologii zostanie podniesiony do 64 lat
 • Mammografia będzie oferowana kobietom w wieku 45–74 lat.

TAK BYŁO DO TEJ PORY: Na bezpłatną cytologię mogły się zgłosić kobiety w wieku 25–59 lat, na mammografię panie w wieku 50–69 lat.