Cztery koncerny - British American Tobacco Trading Polska sp. z o.o., Imperial Tobacco Polska S.A., Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o. oraz Swedish Match - podpisały kodeks rynkowy, który reguluje standardy dot. beztytoniowych woreczków nikotynowych. Jak konkretnie wyglądają wypracowane rozwiązania?

Podpisany przez producentów beztytoniowych woreczków nikotynowychkodeks określa ramy samoregulacji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ramy te obejmują m.in. informacje dla konsumentów oraz zasad dotyczących komunikacji marketingowej. Co ważne, rozwiązania są dobrowolne i wypracowane przez samą branżę.

Beztytoniowe woreczki nikotynowe

Przypomnijmy, że beztytoniowe woreczki nikotynowe są kolejnym, obok elektronicznych papierosów, bezdymnym rozwiązaniem dla palaczy. Woreczki zawierają środki aromatyzujące, nikotynę i substrat wytwarzany zwykle z celulozy. Nie zawierają zaś tytoniu. Są przeznaczone do stosowania doustnego i działają po umieszczeniu ich pomiędzy dziąsłem a policzkiem lub górną wargą.

Obecnie beztytoniowe woreczki nikotynowe są dostępne m.in. w Polsce, Szwecji, Danii, we Włoszech, na Łotwie, w Estonii, w Wielkiej Brytanii oraz USA. Ponieważ w Polsce obrót woreczkami nie jest regulowany, branża podjęła decyzję o samoregulacji.

Ramy dot. beztytoniowych woreczków nikotynowych

„Dzisiejsze podpisanie kodeksu jest wyrazem wspólnego patrzenia przez branżę na sprawy podstawowe w kategorii beztytoniowych woreczków nikotynowych.”- mówił o podpisanym kodeksie Prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej - Rafał Dutkiewicz.

W swoim komentarzu Dutkiewicz odniósł się także do prac w Ministerstwie Finansów w sprawie podatku akcyzowego. W tej chwili woreczki nikotynowe nie są bowiem opodatkowane. I choć spotkanie zespołu, który opracował założenia nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym w tym zakresie odbyło się 27 lipca 2023 r., to nowelizacja nie została uchwalona w obecnej kadencji Sejmu.

Co konkretnie zawiera wypracowany kodeks?

  • Zasady dotyczące komunikacji marketingowej, która powinna być kierowana wyłącznie do osób pełnoletnich.
  • Rekomendacje dot. zawartości nikotyny nie przekraczającej 20 mg na woreczek.
  • Umieszczania ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach
  • Umieszczenia na opakowania informacji o składnikach produktu, zawartości nikotyny, wadze woreczka oraz dacie produkcji i przydatności do spożycia.

Źródło: pracodawcyrp.pl