Żadnych poprawek nie zgłosili w środę na posiedzeniu plenarnym senatorowie do ustawy w sprawie rozwoju rynku kapitałowego. Wcześniej senacka komisja budżetu zaproponowała do ustawy kilkanaście poprawek.

Zaproponowane we wtorek przez senacką komisję finansów poprawki dotyczyły m.in. wymiany informacji z nadzorami europejskimi, skutków wzięcia wakacji kredytowych w przypadku kredytów o czasowo stałej stopie procentowej, umożliwienia łączenia funduszy zamkniętych niepublicznych o niedostosowanej strukturze portfela, aby uniknąć ich likwidacji.

Ustawa rozszerza obowiązek informowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez bank o działaniach dotyczących planu naprawy. Zawiera regulacje dotyczące outsourcingu i podoutsourcingu bankowego, a także przepisy umożliwiające łączenia wszystkich funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

W zakresie ochrony klientów instytucji finansowych zostanie m.in. ograniczona możliwość: oferowania obligacji korporacyjnych wśród klientów detalicznych poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu oraz platformami finansowania społecznościowego przez wprowadzenie minimalnej wartości nominalnej takich obligacji (min. 40 tys. euro lub równowartość tej kwoty wyrażona w walucie polskiej), a także wprowadzony zostanie obowiązek sprzedaży obligacji klientom detalicznym wyłącznie za pośrednictwem firm inwestycyjnych.

Przewidziano też ograniczenie wprowadzania praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych do obrotu wśród osób fizycznych będących inwestorami profesjonalnymi. Wprowadzony ma też być zakaz zaciągania przez takie spółki pożyczek od osób fizycznych, czy wykorzystania autorytetu i pozycji Komisji Nadzoru Finansowego w celu pozyskania klientów.(PAP)

wkr/ mick/